Postopki, vezani na odločitev NK Aluminij, da zaradi izredne situacije, ki so jo prinesle covid-19 okoliščine, ne tvega z igranjem in ne odigra uvodnega kroga Prve Lige Telekom Slovenije, so s sklepom Komisije za pritožbe NZS zaključeni. Komisija je sprejela sklep, da se NK Aluminij ne odvzamejo točke, obvelja pa izrečena denarna kazen.

V NK Aluminij smo prepričani, da je odločitev komisije sprejeta v dobro nogometne igre in bo v teh zahtevnih in nepredvidljivih okoliščinah doprinesla k opredelitvi in postavitvi jasnih in primerljivih izhodišč za vse klube Prve Lige Telekom Slovenije.

V klubu smo večkrat poudarili, da zavestno sprejemamo posledice odločitve registracijske komisije o neodigrani tekmi z NK Maribor, ki je žal ta na našo prošnjo ni želel prestaviti, in denarno kazen, ki nam je bila naložena s strani NZS. Nesprejemljive pa so nam bile druge sankcije v izredni situaciji, kjer ni bilo ne športne in ne pravne prakse, in ki klub postavljajo v neprimerljiv položaj z ostalimi.

NK Aluminij gre po svoji jasno začrtani poti, skrbno in preudarno ter skromno, a ambiciozno naprej.