Znana je odločitev tekmovalnega oddelka NZS glede prekinitve včerajšnje prvenstvene tekme 6. kroga Prve Lige Telekom Slovenije med Aluminijem in Koprom. Srečanje, ki je bilo zaradi neurja in posledično razmočenega igrišča prekinjeno v 17. minuti se bo nadaljevala 13. oktobra ob 17.00 uri od 17. minute naprej.

Navodila Nogometne zveze Slovenije glede prekinjene tekme:

Če je bila tekma prekinjena zaradi višje sile (npr. stanja igrišča, vremenskih razmer in podobno), bo odigran preostali igralni čas v terminu, ki ga določi pristojni tekmovalni organ (okrožnica 32/17). V tem primeru veljajo naslednja določila v zvezi s pravico nastopa igralcev, ko se tekma nadaljuje:

  • ekipe prijavijo v zapisnik igralce in rezervne igralce, ne glede na to, ali so bili v zapisniku prekinjene tekme ali ne.
  • na prekinjeni tekmi zamenjani in izključeni igralci ne morejo nastopiti, kakor tudi ne za prekinjeno tekmo suspendirani igralci
  • igralci, ki so bili v igri, ko je bila tekma prekinjena, ne morejo biti rezervni igralci
  • vsaka kazen, izrečena na tekmi pred njeno prekinitvijo, ostane v veljavi v preostanku tekme
  • opomini, izrečeni pred prekinitvijo tekme, se ne prenašajo dalje na druge tekme, preden se prekinjena tekma ne zaključi
  • igralci, izključeni pred prekinitvijo tekme, ne morejo biti nadomeščeni; začetno število igralcev ob nadaljevanju tekme ostane enako, kot je bilo ob prekinitvi tekme
  • igralci, ki so bili suspendirani zaradi tekme, ki je bila odigrana po prekinjeni tekmi, se lahko vpišejo v zapisnik
  • ekipe lahko izvršijo le toliko zamenjav, do kolikor so bile še upravičene ob prekinitvi tekme
  • tekma se mora nadaljevati, ustrezno vzroku prekinitve igre pred prekinitvijo tekme (npr. prosti udarec, kazenski udarec, vmetavanje, udarec od vrat, udarec iz kota).